Aktualności

Aktualności firmy świadczącej kompleksowe usługi finansowe

Można  będzie złożyć wspólny wniosek o interpretację  podatkową

Od 1 stycznia 2016r zainteresowane osoby będą mogły wystąpić wspólnie z wnioskiem o interpretację, w przypadkach gdy uczestniczą w tym samym zdarzeniu aktualnym lub zdarzeniu przyszłym. Dzięki  temu podatnicy uzyskają spójne stanowisko organu w sprawie, w której są stronami tego samego stosunku prawnego lub uczestnikiem tego samego zdarzenia.

(Ustawa z 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015r.,poz.613;ost.zm.Dz.U.z 2015r.,poz.1649)

Nagrody dla pracowników wypłacane z zysku netto są kosztem

Nagrody i premie wypłacane pracownikom z dochodu  po opodatkowaniu mogą stanowić koszty uzyskania przychodów  podatnika.  Takie korzystne dla podatników stanowisko od niedawna potwierdzają także organy podatkowe.

( Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 czerwca 2015r sygn. akt II FPS  3/15)

Podatnik  może zaliczyć do kosztów wydatki na nocleg kontrahenta

Podatnik, który organizuje kilkudniowe negocjacje handlowe, może zaliczyć do kosztów wydatki na nocleg biorących w nich udział kontrahentów.

(Ustawa z 26 lipca 1991r. O podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. z 2012r.,poz.361;

ost. zm. Dz. U. z 2015r.,poz.1607)

Podatnik  może odliczyć VAT z faktury wystawionej przez małżonka

Każdy z małżonków może być odrębnym podatnikiem VAT. Transakcje  dokonywane  między małżonkami  w  ramach  prowadzonej przez nich działalności są dokumentowane fakturami na zasadach ogólnych. Małżonek otrzymujący taką fakturę od współmałżonka ma prawo  odliczyć z niej VAT, jeżeli istnieje związek zakupu z wykonywaną przez niego działalnością opodatkowaną.

(Ustawa z 11marca 2004r. o podatku od towarów i usług  Dz. U. z 2011r Nr 177,poz.1054

ost. zm. Dz. U. z 2015r.,poz.1649)